line break

line break
teksto laužymas statusas T sritis informatika apibrėžtis Teksto skaidymas į puslapius, pastraipas, eilutes. Terminas yra atėjęs iš ikikompiuterinės tipografijos laikų, kai buvo liejamos ilgos švininės teksto eilutės, po to laužomos, kad tilptų į spaudinio puslapio arba skilties plotį. Kompiuteryje su tekstu elgiamasi panašiai. Tekstą galima rinkti ištisai, o po to, kai jis sutvarkytas, suredaguotas, sulaužyti tik galutinį jo variantą, pateikiamą rodyti ekrane arba spausdinti. Kol kompiuteriuose buvo tik ↑lygiaplotis šriftas ir paprasčiausios ↑grynojo teksto rengyklės, tekstas buvo laužomas rankiniu būdu, į reikiamas teksto vietas įterpiant eilučių ir puslapių skirtukus. Tobulesnės tekstų rengyklės ėmė pačios laužyti tekstą priderindamos prie ekrano pločio arba puslapio matmenų. Į renkamą tekstą rankiniu būdu eilučių ir puslapių skirtukus pakanka įterpti tik ten, kur būtinai reikalingi – kur reikia rašyti iš naujos eilutės arba pradėti naują puslapį (pvz., rašinio skyriaus pradžioje). Rašyklė rodomą arba spausdinamą tekstą laikinai sulaužo, kai jis rodomas ekrane arba spausdinamas. Eilutė skaidoma tik tam, kad būtų visa matoma ekrane arba išspausdinama. Faile ji lieka neskaidyta. Pakeitus ekrano (puslapio) plotį arba teksto ilgį, eilutės skaidomos iš naujo. Raiškiojo teksto rašyklės pripažįsta dar vieną teksto elementą – ↑pastraipą. Paprastai pastraipa kompiuteryje laikoma kaip viena ilga eilutė, o kai tekstas rodomas arba spausdinamas, sulaužoma į eilutes. Išlikusi, nors ir rečiau vartojama, ir eilutės sąvoka: pastraipoje gali būti vietų, kur reikia rašyti iš naujos eilutės, pavyzdžiui, ką nors išvardijant. atitikmenys: angl. line break; text wrap ryšiai: dar žiūrėkgrynasis tekstas dar žiūrėklygiaplotis šriftas dar žiūrėkpastraipa

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Line break — may refer to:*Line break (poetry), a literary device *Newline, an indicator of the end of a line of text …   Wikipedia

  • Line Break —   [engl.], Zeilenumbruch …   Universal-Lexikon

  • line break — eilučių skirtukas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Ženklas arba ženklų seka, atskirianti vieną ↑eilutę (1) nuo kitos ↑tekstiniame faile. Tradiciškai šiam tikslui vartojami du ženklai, atitinkantys dvi rašomosios mašinėlės operacijas: 1)… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • line break — linijos trūkis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. line break vok. Leitungsbruch, m rus. обрыв линии, m pranc. coupure de ligne, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • Line break (poetry) — A line break in poetry is when a line of the poetry ceases to extend, and a new line starts, usually at the left margin. Not all poetry has all of its lines left margin justified, however, and there even exists poetry where a new line does not… …   Wikipedia

  • line break — noun a) A point in writing where text that would normally continue on the same line starts at the beginning of a new line. b) A character indicating that subsequent characters should appear on a separate line of text; newline, line feed. See Also …   Wiktionary

  • insert line break — pradėti naują eilutę statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda naujai teksto ↑eilutei pradėti. Plačiau žr. priede. priedas( ai) MS Word formatas atitikmenys: angl. insert line break; new line ryšiai: dar žiūrėk – eilučių skirtukas dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • break — [brāk] vt. broke, broken, breaking [ME breken < OE brecan < IE base * bhreg > BREACH, BREECH, Ger brechen, L frangere] 1. to cause to come apart by force; split or crack sharply into pieces; smash; burst 2. a) …   English World dictionary

  • line separator — eilučių skirtukas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Ženklas arba ženklų seka, atskirianti vieną ↑eilutę (1) nuo kitos ↑tekstiniame faile. Tradiciškai šiam tikslui vartojami du ženklai, atitinkantys dvi rašomosios mašinėlės operacijas: 1)… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • Break On Through — Studioalbum von Jeanette Biedermann Veröffentlichung 3. November 2003 Aufnahme 2002–2003 Label …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”